Akadálymentes verzió

Tudnivalók

A Fejér György Városi Könyvtára felnőtt részlegének beiratkozott olvasója lehet minden 12. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár, aki a könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályokat betartja és magára nézve kötelezőnek elfogadja. A könyvtári tagság 12 hónapra szól, megújításáról évente nyilatkozni kell. A személyes adatokat beiratkozáskor fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szükséges igazolni.

Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége kell. 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles a könyvtárnak bejelenteni.

Az 1997. évi CXL tv. értelmében a könyvtárhasználót ingyenesen, olvasó- vagy látogatójeggyel illetik meg a következő alapszolgáltatások:


A könyvtárhasználó beiratkozási díj befizetése után veheti igénybe a következő szolgáltatásokat:


Tagsági díjak:

 

Könyvtári dokumentumok kölcsönzésének szabályai:

 

A zenei állomány (CD-k, hanglemezek, nyelvi kazetták, a könyvtár rendezvényeinek anyagai) kölcsönzése beiratkozott olvasók részére:

Kölcsönzési idő:  kedd–péntek: 9–16 óráig, szombat: 9–13 óráig

Ingyenes szolgáltatások:

 

Külön térítéssel igénybe vehető szolgáltatások:

 

Késedelmi díjak, térítési díjak:

 

Terembérlet: