Akadálymentes verzió

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496

Pályázati tábla
Pályázat: Az ÚSZT (Új Széchenyi Terv) Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP-3.2.13-12/1) Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címmel meghirdetett pályázaton a Fejér György Városi Könyvtár projektje is támogatásban részesült. A projekt célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és a tudás átadásában betöltött szerepük is erősödjön.

Projekt megnevezése: „A tudás kulcsa” – oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása Keszthelyen könyvtári környezetben.

Kedvezményezett: Fejér György Városi Könyvtár (Cím: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3., Tel.: 83/312-446)

A támogatás összege: 28 240 930 HUF

A megvalósítás időtartama: 2013. június 15. – 2014. augusztus 15.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cím: 1385 Budapest, Pf. 818), Tel.: 1/273-4250)

A projektben együttműködő intézmények:

Iskolák:

Óvodák:

Projekt leírás:
A projekt célja az együttműködő 14 oktatási-nevelési intézmény óvodai vagy iskolai pedagógiai programjához szorosan kapcsolódó, megvalósulásukat támogató, a tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek kínálatát gazdagító szolgáltatási kínálat létrehozása, melyre a szükségletfelmérés szerint igény mutatkozik.

A könyvtár a támogatás segítségével bővíti szolgáltatási körét azzal, hogy az iskolarendszeren kívüli nevelés szervezőjévé, lebonyolítójává válik. Ezzel még inkább elmélyül a nevelési és oktatási intézményekkel fennálló együttműködés, az új tanulási formák elterjesztésével növekszik a könyvtár látogatottsága. A projekt során szerveződő programok a gyermekek személyiségének fejlődésére és kreatív képességeik kibontakoztatására, az esélyegyenlőség jegyében az egészségtudatosság elterjesztése érdekében szerveződnek. Fontos, hogy a szabadidős tevékenységeket kiegészítő foglalkozások, témanapok, táborok és a tehetséggondozást segítő szakkörök növeljék a gyermekek önbizalmát, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket.

Tevékenységek:

Az egyes tevékenységek címére kattintva ízelítőt kaphat a foglalkozásokról, az ott készült fotók segítségével.

Heti szakkör:

Havi szakkörök:

Témanapok:

Témahét:

Vetélkedők:

Tehetséggondozás:

Magyarország megújul