Akadálymentes verzió

TÁMOP-3.2.4-08/1

TÁMOP tábla Pályázat: TÁMOP-3.2.4-08/1 "Tudásdepó Expressz" - A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés.

Projekt megnevezése: Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben.

Az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) jelenleg ÚSZT (Új Széchenyi Terv) Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP) keretében meghirdetett "Tudásdepó Expressz" - A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés pályázaton a Fejér György Városi Könyvtár pályázata is támogatásban részesült.
Hét Zala megyei könyvtár összefogásával, a megyei könyvtár konzorciumi vezetésével nagyarányú szolgáltatásfejlesztésre került sor, mely a könyvtárak képzési szerepének erősítését, szolgáltatási kapacitásának növelését, illetve az olvasás és könyvtárhasználat hatékonyabb népszerűsítését szolgálta.

A konzorcium tagjai:

Kedvezményezett: Fejér György Városi Könyvtár (Cím: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3., Tel.: 83/312-446)

A támogatás összege: 8 932 196 Ft

A megvalósítás időtartama: 2010. július 1. - 2012. február 28.

Közreműködő szervezet: Wekerle Sándor Alapkezelő (Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5., Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 564., Tel.: 1/301-3200, 1/301-3220)

Projekt leírás:

A támogatás segítségével a könyvtár bővítette elektronikus katalógusát 3 kistérség (Keszthely, ZalA-KAR, Pacsa) 6 könyvtárának bevonásával. A program lebonyolítása során közel 17 900 könyvtári dokumentum adatainak felvitelére került sor, mellyel a települési könyvtárak állománya is mindenki számára kereshetővé, elérhetővé vált.
Az intézmény online szolgáltatási körének bővítésével, honlapjának tartalmi és formai fejlesztésével, annak teljes akadálymentesítésével szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és teremtette meg az egyenlő esélyű hozzáférést.
Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó kampányok lebonyolítása 6 ütemben történt, különös tekintettel az iskoláskorúakra és a hátrányos helyzetűekre. Mindez új bútorzat beszerzésével, foglalkozásokkal, a könyvtárban való kutatómunkával, az új gyermekkönyvtári honlapon futó interaktív szöveges és tesztfeladatok segítségével, valamint a fiatalok aktív közreműködésével valósult meg.
Speciális igényű tanulók részére drámapedagógia foglalkozássorozatot szerveztünk, megkönnyítve számukra az olvasás és a könyvtár felfedezését, mely pozitívan befolyásolta társadalmi beilleszkedésüket.
A város 5 középiskolájában a 11. és 12. évfolyamos tanulók számára szerveztünk képzést e-közigazgatás (2x60 perc), illetve információforrások az interneten (1x60 perc) témakörökben, könyvtári órák keretében. A könyvtár szakképzett, pedagógus diplomával is rendelkező munkatársa által tartott tanórák során a diákok megismerkedhettek az elektronikus ügyintézéssel, illetve a további tanulmányaikhoz fontos internetes adatbázisokkal és tartalomszolgáltatókkal.
A pályázat segítségével megtettük első lépéseinket a minőségbiztosítás bevezetéséhez, valamint munkatársaink részt vettek a középiskolások és felnőttek oktatásához szükséges akkreditált könyvtárszakmai képzéseken.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.