Akadálymentes verzió

TIOP-1.2.3-08/1

Pályázat: TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó Expressz"

Projekt megnevezése: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Zalai tudástár létrehozása

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja (TIOP) keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" pályázaton a Fejér György Városi Könyvtár pályázata is támogatásban részesült.
Hét Zala megyei könyvtár összefogásával, a megyei könyvtár konzorciumi vezetésével nagyarányú infrastruktúra-fejlesztésre került sor, mely a könyvtárak informatikai eszközparkjának bővítését, korszerűsítését, a szolgáltatási kapacitások növelését, a könyvtári integrált rendszerek fejlesztését célozta meg.

A konzorcium tagjai:


Kedvezményezett: Fejér György Városi Könyvtár (Cím: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3., Tel.: 83/312-446)

A támogatás összege: 9 944 392 Ft

A megvalósítás időtartama: 2009. október 1. - 2010. december 31.

Közreműködő szervezet: Wekerle Sándor Alapkezelő (Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5., Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 564., Tel.: 1/301-3200, 1/301-3220)

Projekt leírás: A támogatás segítségével a keszthelyi könyvtár bővítette a távolról elérhető, online szolgáltatásainak körét, fogyatékkal élő olvasóinak könyvtárhasználati lehetőségeit, hogy a felhalmozott dokumentumvagyon mindenki számára, minél teljesebb mértékben elérhetővé váljon. 2010. év végéig a könyvtár képzési szerepének erősítése és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése érdekében egy modern oktatóterem kialakítására került sor, ahol ingyenes tanfolyamok keretében lehetővé vált a könyvtárhasználók, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévők digitális és információkeresési-felhasználói készségeinek fejlesztése. A kistérségi települések szolgáltató helyei bekapcsolódhatnak kölcsönzési rendszerünkbe, a Zalai Tudástár létrehozásával pedig, a könyvtárak elektronikus szolgáltatásai egy közös felületen váltak elérhetővé, lekérdezhetővé.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósult meg.